Endüstriyel Su Arıtma

Endüstriyel amaçlı su arıtma sistemleri üretimde ve hammaddenin işlenmesi sırasında ihtiyaç duyulan özelliklerde su üretmek amacıyla talep edilmektedir. Her üretim şekli ve hammadde işlenme süreci farklı özelliklerde suya ihtiyaç duymaktadır. Endüstriyel su arıtma sistemleri suyu saflaştırırken suda bulunan ağır metaller, mikro organizmalar, kireç vb. gibi maddeleri sudan ayırmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda bir ön arıtma gerekmekte ve su yumuşatma sistemlerine de gerek duyulmaktadır. Endüstriyel amaçlı tasarlanan su arıtma sistemlerinde ihtiyaçlar belirlenerek ona özel filtreleme sistemleri geliştirilmekte ve istenilen özelliklerde yüksek kalitede su elde edilmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.